FANDOM


The philippine flag by wroiee-d356shv

The The Philippine Flag; Ang Kalahat-lahatang Kalipunan ng mga Kasulatan

Bayang magiliw, perlas ng Silanganan; Alab ng puso, sa dibdib mo’y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw – May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y tagumpay na nagniningning. Ang bituwin at araw nya’y kalian pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw ng luwalhati’t pagsinta; buhay ay langit sa piling piling mo. Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi; ang mamatay ng dahil sa yo.